Szczegóły obozu

Obóz w trakcie organizacji

Dwa turnusy 7 dniowe

daty obozów:
– 1 turnus – 1 – 7 Lipca
– 2 turnus – 8 – 14 Lipca

Szczegóły obozu