05 Wit SK

Wit – Poľská republika

HoopLife mi pomohol nielen lepšie pochopiť a hrať basketbal. Umožnil mi aj zdokonaľovanie hry a ukázanie schopností trénerom napr. D1 a D2 z USA

Yakoub – Zurich, Švajčiarsko

Kemp HoopLife znamená 11 dní ťažkej práce a súperenia. Vďaka účasti na kempoch som získal možnosť odisť do USA do Severnej Karolíny. Som im veľmi vďačný za tu možnosť, splnil sa môj sen. Vďaka nim som sa znova zaľúbil do basketbalu.

oxy

Related Post