Aby ste sa mohli uchádzať o štipendium v USA naši skauti musia odhaliť Váš potenciál.
Stredné alebo vysoké školy, s ktorými spolupracujeme, ponúkajú 3 druhy štipendia:
• športové štipendium
• vzdelávacie štipendium
• prepojené štipendium (vzdelávaco-športové) – najčastejšie volený druh štipendia

Hráči s najväčšími basketbalovými schopnosťami majú väčšiu šancu získať vyššiu sumu športového štipendia. Na celkové (100%) športové štipendium na strednej škole v USA, sú nevyhnutné výnimočné schopnosti a talent na svetovej úrovni, viditeľné na pozadí iných hráčov na majstrovstvách Európy, majstrovstvách sveta.

Hráči, ktorí takýto potenciál a schopnosti nemajú, môžu sa uchádzať o športové, vzdelávacie alebo prepojené štipendium (vzdelávaco-športové).
V takomto prípade budú školy hodnotiť ich športové schopnosti, avšak požiadajú o úhradu 10%-30% z celkovej sumy školských poplatkov, čiže zo sumy 30.000 USD – 60.000 USD, v závislosti od:• športových schopností
• známok v škole a vedomostí
• stupňa ovládania angličtiny
• finančnej situácie rodiny

Dôležité je, aby ste v uchádzačskom konaní predložili možne najlepší videozáznam zo zápasov, dokumentujúci vaše chápanie basketbalu a technické schopnosti.
Navyše školské známky a ovládanie angličtiny tiež sú dôležité kritériá pri uchádzaní sa o štipendium.
Hráčom, ktorí nemali záujem o školu a nemajú dobré známky, bude ťažšie získať štipendium, čo neznamená, že nie je to možné, ak preukazujú športový talent.

FAQ

AK NEMÁM DOBRÉ ZNÁMKY V ŠKOLE, TO ZNAMENANÁ, ŽE UŽ NEMÁM ŠANCU NA ŠPORTOVÉ ŠTIPENDIUM V USA?

Ak máte neveľmi dobré známky, tak počet škôl, ktoré budú ochotné vám poskytnúť štipendium, je obmedzený. Našťastie sú v USA školy, ktoré výnimočne prijímajú slabších študentov, ktorým poskytujú šancu zlepšiť známky a rozšíriť vedomosti. Uchádzač o štúdium v USA by mal mať ako najlepší priemer známok z posledných 4 ročníkov strednej školy a získať zo skúšky ACT alebo SAT ako najlepší výsledok. Kým vyšší priemer tým je potrebných menej bodov z uvedenej skúšky. Čiže ak prípadný študent-hráč má cca 15-16 rokov, má ešte stále šancu zlepšiť známky. Ťažšie je v prípade študentov-hráčov, ktorí už majú 18-19 rokov a končia strednú školu, lebo už nebudú schopní zlepšiť svoje známky z predchádzajúcich rokov. Napriek tomu americký systém vzdelávania ponúka tzv. Junior College, čiže 2-ročné postgraduálne školy. Uchádzač o postgraduálne štúdium (nie vysokoškolské) by mal predložiť len diplom potvrdzujúci ukončenie strednej školy a získať vhodný počet bodov z medzinárodnej skúšky overujúcej vedomosti, tzv. TOEFL.
Študenti-hráči, ktorí sa učili v americkej strednej škole minimálne 2 roky, už nemusia sa podrobiť skúške TOEFL pri uchádzaní sa o štúdium na Junior College alebo 4-ročné bežné štúdium v collegeu a na univerzite.
V prípade voľby Junior College študent-hráč bude tam študovať 2 roky a potom bude mať možnosť študovať ďalšie 2 roky na bežnej univerzite alebo v collegeu.

AK NEOVLÁDAM DOBRE ANGLIČTINU, TO ZNAMENÁ, ŽE NEMÁM ŠANCU NA ŠTIPENDIUM?

Nie, ale určite obmedzuje počet škôl, ktoré budú ochotné vám poskytnúť štipendium. Podstatný význam má vek študenta-hráča. Školy sú ochotnejšie investovať čas do mladších hráčov, lebo vedia, že títo študenti budú mať viac času na prekonanie jazykovej bariéry a lepšiu prípravu na vysokoškolské štúdium počas výučby na strednej škole. Preto neovládanie angličtiny nevylučuje možnosť sa uchádzať o štipendium, ale určite vec sťažuje.

Call Now Button