Aby móc ubiegać się o stypendium w USA nasi scouci muszą odkryć w Tobie potencjał.

Szkoły średnie lub uczelnie wyższe, z którymi współpracujemy oferują 3 rodzaje stypendium:

  • stypendium sportowe
  • stypendium akademickie
  • stypendium łączone (akademicko-sportowe) – najczęściej wykorzystywany rodzaj stypendium

Zawodnicy z większymi umiejętnościami koszykarskimi mają większą szansę na uzyskanie większej kwoty stypendium sportowego. Aby uzyskać całkowite (100%) stypendium sportowego ze szkoły średniej w USA, trzeba być wyjątkowo uzdolnionym i utalentowanym zawodnikiem w skali światowej, wyróżniać się w swojej drużynie na mistrzostwach europy, mistrzostwach świata.
Zawodnicy, którzy nie posiadają aż takiego potencjału i umiejętności dalej mają możliwość o ubieganie się o stypendium sportowe, akademickie bądź najczęściej stypendium łączone (akademicko-sportowe).
W ich przypadku szkoły także będą oceniać ich umiejętności sportowe, lecz poproszą o pokrycie 10%-30% łącznej kwoty czesnego z kwoty 30.000 USD 60.000 USD, w zależności od:

  • umiejętności sportowych
  • stopni w szkole oraz wiedzy
  • znajomości j.angielskiego
  • sytuacji finansowej rodziny

Bardzo ważnym aspektem rekrutacji jest posiadanie jak najlepszego materiału meczowego dokumentującego boiskowe rozumienie koszykówki oraz umiejętności techniczne.
Ponad to stopnie w szkole oraz znajomość j.angielskiego grają także kluczową rolę w uzyskaniu stypendium.

Zawodnikom, którzy olewali szkołę i nie dbali o stopnie, będzie o wiele trudniej uzyskać stypendium co nie oznacza, że w przypadku posiadania talentu sportowego nie jest to możliwe.

FAQ

Czy brak dobrych stopni w szkole przekreśla moje szanse na wyjazd do USA i uzyskanie stypendium sportowego?

Posiadając złe stopnie w szkole, zawęża się krąg chętnych szkół. Na szczęście istnieją w USA szkoły, które są w stanie robić wyjątki i przyjmować uczniów dając im drugą szansę na poprawę szkolnych stopni. Aby dostać się na studia w USA należy mięć możliwie jak najwyższą średnią z 4 ostatnich klas szkoły średniej oraz zdać możliwie jak najlepiej odpowiednik egzaminu dojrzałości jakim jest egzamin ACT bądź egzamin SAT. Czym wyższa średnia szkolna tym mniej punktów potrzeba zdobyć na wyżej wymienionych egzaminach maturalnych. Tak więc jeżeli potencjalny uczeń-zawodnik ma około 15-16 lat ma on czas aby poprawić się w nauce i zbierać dobre stopnie. Dużo ciężej jest z uczniami-sportowcami, którzy mają 18-19 lat i są przy końcu swojej nauki w szkole średniej, ponieważ nie będą oni w stanie mogli poprawić stopni ze wcześniejszych lat. Mimo wszystko system edukacji amerykańskiej oferuje tzw. Junior College, czyli 2 letnie szkoły policealne. Aby dostać się do szkoły policealnej (nie jest to uniwersytet) potrzebny jest zaledwie dyplom ukończenia szkoły średniej oraz odpowiednia ilość punktów na międzynarodowym egzaminie sprawdzającym wiedzę, tzw. TOEFL.
Uczniowie-sportowcy, którzy uczęszczali do amerykańskiego liceum przynajmniej 2 lata zwolnieni są z konieczności zdawania egzaminu TOEFL próbując dostać się do Junior College, bądź do 4 letniego normalnego college’u czy uniwersytetu.
W przypadku obraniu drogi poprzez Junior College uczeń-sportowiec spędzi w nim 2 lata i będzie miał możliwość przeniesienia się po 2 latach na kolejne 2 lata do normalnego uniwersytetu lub college’u.

Czy słaba znajomość j.angielskiego przekreśla moje szansę na uzyskanie stypendium?

Nie przekreśla, ale na pewno zawęża krąg zainteresowanych szkół. Duże znaczenie będzie miał wiek ucznia-sportowca. Szkoły dużo chętniej inwestują swój czas w młodszych uczniów, wiedząc, że będą oni mieli więcej czasu pokonać barierę językową i lepiej przygotować się na dostanie na studia podczas pobytu w szkole średniej. Brak znajomości j.angielskiego nie wyklucza więc możliwości o ubieganie się o stypendium, ale z pewnością utrudnia sprawę.

Call Now Button